Jaarvergadering HSV Vislust 2024

Beste sportvisser en leden van HSV Vislust Monnickendam
Dit jaar is de jaarvergadering gepland op donderdag 14 maart 2024 te houden in het clubgebouw
op het sportpark Markgouw. Aanvang 20:00 uur, clubgebouw is vanaf 19:30 geopend.

Agenda:

 1. Opening
 2. Bespreking notulen van de vergadering van 16 maart 2023
 3. Mededelingen
 4. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
 5. Financieel verslag penningmeester
 6. Vaststelling contributie 2025
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Aldert Visser (penningmeester)
 8. Wedstrijd commissie verkiezing: aftredend en herkiesbaar Martin Visser
 9. Vaststelling wedstrijdrooster 2024
 10. Clubgebouw
 11. Activiteiten
 12. Prijsuitreiking diverse wedstrijden in 2023
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Onze vereniging is nog steeds op zoek naar een lid die zich bezig wil en kan houden met het
onderhouden van onze website, Facebook en Instagram accounts. Ben je hier handig mee en wil je
ons helpen dan vernemen wij dit graag.

Mocht je ideeën hebben voor nieuwe of andere activiteiten voor onze vereniging dan kan je dat
altijd tijdens de rondvraag aangeven.

Na de vergadering is er een kleine tombola waarbij u op basis van je nummer op de presentielijst
kans maakt op een mooi prijsje.

Namens het bestuur een vriendelijke groet,
Voorzitter: Harry Kwakman
Penningmeester: Aldert Visser
Secretaris: Fren Sondag

Vliegbinden 2023/2024

De vliegbind avonden zijn weer begonnnen! We beginnen om 19:30 in ons Clubgebouw op het Sportpark Markgouw.

Schema vliegbinden​ avonden 2023/2024

05 oktober 2023
19 oktober 2023
02 november 2023
16 november 2023
30 november 2023
14 december 2023
28 december 2023
11 januari 2024
25 januari 2024
08 februari 2024
22 februari 2024
07 maart 2024
21 maart 2024
04 april 2024
18 april 2024
02 mei 2024

Dagje vissen “t Mun in Appeltern”

Aan de leden van onze vereniging,

Tijdens de laatste jaarvergadering is besloten dat wij ook dit jaar een visdag in een van grote visvijvers gaan organiseren. Gekozen is voor de vijvers van ‘t Mun in Appeltern. Hieraan kunnen maximaal 40 leden van onze vereniging deelnemen, en geldt de regel vol is vol.

Inmiddels zijn de vijvers en het vervoer met een bus geregeld. Voor de leden die interesse hebben om mee te gaan laat ik het volgende weten.

De dag waarop we gaan vissen is zaterdag 30 september a.s. 

We vertrekken met een bus om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein bij de Grote Kerk in Monnickendam.

Bij ‘t Mun hebben wij twee vijvers gereserveerd van 12.30 uur tot 17.00 uur.
Van de avonturenvijver kunnen wij gelijk bij aankomst met maximaal 15 personen vissen.
de overige vijvers zijn wij afhankelijk of de ochtend vissers mogelijk eerder vertrokken zijn en kunnen wij daar eventueel ook eerder dan 12:30 uur vissen.

Voor het vissen is er de keuze uit een vijvers waarin op steur, meerval etc. gevist kan worden en een vijver voor de vliegvisserij/forellenvisserij.
Iedere deelnemer krijgt een aantal consumptiebonnen uitgereikt zodat deze zelf kan bepalen wanneer en wat hij/zij wil drinken. De vereniging neemt de kosten voor de vijvers, de bus, de barbecue en de consumptiebonnen voor haar rekening.

Na het vissen is er een barbecue geregeld.

Let op: er zijn bij ’t Mun geen hengels, schepnetten en onthaakmatten te huur.
Deze moeten we zelf meenemen. Dus hierbij de vraag wie de beschikking heeft over een schepnet en/of onthaakmat neem die dan mee.

Voor aas wordt gezorgd, maar je kunt ook zelf aas meenemen.

Na de barbecue, zo rond 20.00 uur zijn we weer terug in Monnickendam.

Wil je mee? Dan kunt je je aanmelden bij:

Martin Visser, Vesting 9 Monnickendam. Telefoon 0299-655198

Ga je met eigen vervoer naar de locatie geef dat dan wel even door.
Wellicht ten overvloede 40 leden is het maximum, dus wie het eerst komt, het eerst maalt

Jaarvergadering HSV Vislust 2023

Beste sportvisser en leden van HSV Vislust Monnickendam.

Dit jaar is de jaarvergadering gepland op donderdag 16 maart in het clubgebouw op het sportpark Markgouw. Aanvang 20:00 uur, clubgebouw is vanaf 19:30 open.

Ook doet onze vereniging mee aan de Landelijke Opschoondag op 18 maart. Wil je graag met ons meedoen? Stuur dan even een berichtje naar onze voorzitter Harry.

Agenda voor de jaarvergadering:

 1. Opening
 2. Bespreking notulen van de vergadering van 17 maart 2022
 3. Mededelingen
 4. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 5. Financieel Verslag van de penningmeester
 6. Vaststelling van de contributie voor 2024
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Harry Kwakman
 8. Verkiezing wedstrijdcommissie: aftredend en herkiesbaar is Yvo van Eekelen
 9. Vaststelling van het wedstrijdrooster voor 2023
 10. Clubgebouw
 11. Activiteiten
 12. Prijsuitreiking
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Op dit moment is onze verenging op zoek naar een lid die zich bezig wil en kan houden met het onderhouden van de website en onze Facebook/Instagram pagina. Ben je hier handig mee en kan je ons helpen dan horen we het graag.

Mocht u ideeën hebben over nieuwe of andere activiteiten voor onze vereniging dan kunt u dat tijdens de rondvraag aangegeven. Na de vergadering is er een kleine tombola waarbij u op basis van u nummer in de presentielijst kans maakt op prijsje.

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Voorzitter: Harry Kwakman
Penningmeester: Aldert Visser
Secretaris: Fren Sondag

Snoek & snoekbaars wedstrijden 2022

Voor de snoek & snoekbaars wedstrijden verzamelen we voor de wedstrijd in het Clubhuis.

De volgende datums wordt er gevist:

Zondag             02 oktober        1e snoek/snoekbaars     08.00   

Zondag             09 oktober        2e snoek/snoekbaars     08.00   

Zondag             16 oktober        3e snoek/snoekbaars     08.00   

Zondag             23 oktober        4e snoek/snoekbaars     08.00   

Zondag             30 oktober        5e snoek/snoekbaars     08.00    let op! wintertijd, uur terug

Zondag             06 november     6e snoek/snoekbaars     08.00

Zondag             13 november     7e snoek/snoekbaars    08.00

Zondag             20november      8e snoek/snoekbaars     08.00

Zondag             27 november     9e snoek/snoekbaars     08.00

Zondag             11 december     10e snoek/snoekbaars   08.00

Zondag             18 december     roofviswedstrijd 09.00    locatie nader bepalen

Dagje vissen “Toms Creek”

Op zaterdag 29 augustus 2020 was het dan zover, het jaarlijkse uitje van HSV Vislust.  Omdat we als vereniging ons 75 jarig jubileum mochten vieren waren kosten nog moeite gespaard.  Ruim dertig leden hadden zich opgegeven. Daar een aantal leden,  om uiteenlopende redenen, met eigen vervoer ging,  was en in de bus ruimte genoeg.  Na enkele minuten gestoeid te hebben met de mondkapjes ( moest blauw nu voor of achter en dat metalen lipje hoorde over je neus en niet op je kin ) vertrokken we rond 11.00 uur.  Het reisdoel was  de  “Toms Creek visvijvers “in Lelystad.  Bij aankomst werd bevestigd dat vissen tijdens de Corona tijd erg populair is geworden. De parkeerplaats was overvol.  Wij waren niet de enige die zin hadden in een dagje vissen. Omdat er door de vereniging drie vijvers ( 2 avonturen- en 1 forellenvijver )  waren afgehuurd bleek dat er voor een ieder ruimte genoeg was.

Continue reading “Dagje vissen “Toms Creek””

Jubileum activiteit 75 jarige bestaan

Aan de leden van onze vereniging,

Vanwege het feit dat onze vereniging dit jaar 75 jaar bestaat, is tijdens de laatste jaarvergadering besloten dat wij een vismiddag in de vijvers van Toms Creek in Lelystad gaan organiseren. Hieraan kunnen maximaal 45 leden van onze vereniging deelnemen, en geldt de regel vol is vol.

Inmiddels zijn de vijvers en het vervoer met een bus geregeld. Voor de leden die interesse hebben om mee te gaan laat ik het volgende weten.

De dag waarop we gaan vissen is zaterdag 29 augustus a.s. Bij Toms Creek hebben wij 3 vijvers gereserveerd van 13.00 uur tot 17.00 uur. Daarna is er een barbecue geregeld.

We vertrekken met een bus om 11.15 uur vanaf het parkeerterrein bij de Grote Kerk in Monnickendam. Ik verwacht dan om 12.15 uur bij Toms Creek te zijn. Let op !!!! Mondkapjes zijn in de bus verplicht.

Voor het vissen is er de keuze uit 2 visvijvers waarin op steur, meerval etc. gevist kan worden en 1 vijver voor de vliegvisserij/forellenvisserij.
Iedere deelnemer krijgt een aantal consumptiebonnen uitgereikt zodat deze zelf kan bepalen wanneer en wat hij/zij wil drinken. De vereniging neemt de kosten voor de vijvers, de bus, de barbecue en de consumptiebonnen voor haar rekening.

Na de barbecue, zo rond 19.30 uur zijn we weer terug in Monnickendam.

Wil u mee? dan kunt u zich aanmelden bij:

Martin Visser, Vesting 9 Monnickendam. Telefoon 0299-655198
Gaat u met eigen vervoer naar de locatie geef dat dan door.
Wellicht ten overvloede 45 leden is het maximum, dus wie het eerst komt, het eerst maalt

Jaarvergadering 12 maart 2020

Beste sportvisser en lid van Hengelsport Vereniging Monnickendam. Dit jaar is de jaarvergadering op donderdag 12 maart gepland. We starten om 20:00 en om 19:30 is het clubgebouw open.

Onderstaand de voorlopige agenda:

 1. Opening
 2. Bespreking notulen van de vergadering van 14 maart 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Vaststelling van de contributie voor 2021
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar is Dick Oudhuis
 8. Verkiezing wedstrijdcommissie: aftredend en herkiesbaar is Yvo van Eekelen
 9. Vaststelling van het wedstrijdrooster voor 2020
 10. Clubgebouw
 11. Huishoudelijk regelement + AVG
 12. Visdag 75 jaar bestaan + andere activiteiten
 13. Prijsuitreiking
 14. Rondvraag
 15. Sluiting


Vliegbinden 2019/2020

De vliegbind avonden zijn weer begonnnen! We beginnen om 19:30 in ons Clubgebouw op het Sportpark Markgouw.

Schema vliegbinden​ avonden 2019/2020

26 september 2019
17 oktober 2019
24 oktober 2019
07 november 2019
21 november 2019
05 december 2019
19 december 2019
02 januari 2020
16 januari 2020
30 januari 2020
13 februari 2020
27 februari 2020
12 maart 2020
26 maart 2020
09 april 2020
23 april 2020