Dagje vissen “Toms Creek”

Op zaterdag 29 augustus 2020 was het dan zover, het jaarlijkse uitje van HSV Vislust.  Omdat we als vereniging ons 75 jarig jubileum mochten vieren waren kosten nog moeite gespaard.  Ruim dertig leden hadden zich opgegeven. Daar een aantal leden,  om uiteenlopende redenen, met eigen vervoer ging,  was en in de bus ruimte genoeg.  Na enkele minuten gestoeid te hebben met de mondkapjes ( moest blauw nu voor of achter en dat metalen lipje hoorde over je neus en niet op je kin ) vertrokken we rond 11.00 uur.  Het reisdoel was  de  “Toms Creek visvijvers “in Lelystad.  Bij aankomst werd bevestigd dat vissen tijdens de Corona tijd erg populair is geworden. De parkeerplaats was overvol.  Wij waren niet de enige die zin hadden in een dagje vissen. Omdat er door de vereniging drie vijvers ( 2 avonturen- en 1 forellenvijver )  waren afgehuurd bleek dat er voor een ieder ruimte genoeg was.

Continue reading “Dagje vissen “Toms Creek””

Jubileum activiteit 75 jarige bestaan

Aan de leden van onze vereniging,

Vanwege het feit dat onze vereniging dit jaar 75 jaar bestaat, is tijdens de laatste jaarvergadering besloten dat wij een vismiddag in de vijvers van Toms Creek in Lelystad gaan organiseren. Hieraan kunnen maximaal 45 leden van onze vereniging deelnemen, en geldt de regel vol is vol.

Inmiddels zijn de vijvers en het vervoer met een bus geregeld. Voor de leden die interesse hebben om mee te gaan laat ik het volgende weten.

De dag waarop we gaan vissen is zaterdag 29 augustus a.s. Bij Toms Creek hebben wij 3 vijvers gereserveerd van 13.00 uur tot 17.00 uur. Daarna is er een barbecue geregeld.

We vertrekken met een bus om 11.15 uur vanaf het parkeerterrein bij de Grote Kerk in Monnickendam. Ik verwacht dan om 12.15 uur bij Toms Creek te zijn. Let op !!!! Mondkapjes zijn in de bus verplicht.

Voor het vissen is er de keuze uit 2 visvijvers waarin op steur, meerval etc. gevist kan worden en 1 vijver voor de vliegvisserij/forellenvisserij.
Iedere deelnemer krijgt een aantal consumptiebonnen uitgereikt zodat deze zelf kan bepalen wanneer en wat hij/zij wil drinken. De vereniging neemt de kosten voor de vijvers, de bus, de barbecue en de consumptiebonnen voor haar rekening.

Na de barbecue, zo rond 19.30 uur zijn we weer terug in Monnickendam.

Wil u mee? dan kunt u zich aanmelden bij:

Martin Visser, Vesting 9 Monnickendam. Telefoon 0299-655198
Gaat u met eigen vervoer naar de locatie geef dat dan door.
Wellicht ten overvloede 45 leden is het maximum, dus wie het eerst komt, het eerst maalt

Jaarvergadering 12 maart 2020

Beste sportvisser en lid van Hengelsport Vereniging Monnickendam. Dit jaar is de jaarvergadering op donderdag 12 maart gepland. We starten om 20:00 en om 19:30 is het clubgebouw open.

Onderstaand de voorlopige agenda:

 1. Opening
 2. Bespreking notulen van de vergadering van 14 maart 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Vaststelling van de contributie voor 2021
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar is Dick Oudhuis
 8. Verkiezing wedstrijdcommissie: aftredend en herkiesbaar is Yvo van Eekelen
 9. Vaststelling van het wedstrijdrooster voor 2020
 10. Clubgebouw
 11. Huishoudelijk regelement + AVG
 12. Visdag 75 jaar bestaan + andere activiteiten
 13. Prijsuitreiking
 14. Rondvraag
 15. Sluiting


Vliegbinden 2019/2020

De vliegbind avonden zijn weer begonnnen! We beginnen om 19:30 in ons Clubgebouw op het Sportpark Markgouw.

Schema vliegbinden​ avonden 2019/2020

26 september 2019
17 oktober 2019
24 oktober 2019
07 november 2019
21 november 2019
05 december 2019
19 december 2019
02 januari 2020
16 januari 2020
30 januari 2020
13 februari 2020
27 februari 2020
12 maart 2020
26 maart 2020
09 april 2020
23 april 2020

Kees Gentenaar Trofee 2019

Zaterdag 7 september is het weer zover. Voor 15e keer wordt de Kees Gentenaar Trofee  georganiseerd in samenwerking met de buurtvereniging Pitto. Een viswedstrijd voor jong & oud, groot of klein. Iedereen is welkom. De bedoeling is zoveel mogelijk visjes vangen in aantallen. En in verschillende leeftijd klasse wordt een handicap regel toegepast. Dus jonge vissers kunnen hierdoor winnen van oudere ervaren vissers. Dus voor iedereen gelijke kans!
Vanaf negen uur in ochtend kan je je melden rond de brug aan de Herengracht. De wedstrijd start dan om half 10. Naast leuke prijzen gaat het natuurlijk om de wisseltrofee.

Tot dan!

Vliegbinden 2018/2019

De vliegbind avonden zijn weer begonnnen!

We beginnen om 19:30 in ons Clubgebouw op het Sportpark Markgouw.

Schema vliegbinden​ avonden 2018/2019

4 oktober 2018
18 oktober 2018
1 november 2018
15 november 2018
29 november 2018
13 december 2018
27 december 2018
10 januari 2019
24 januari 2019
7 februari 2019
21 februari 2019
7 maart 2019
21 maart 2019
4 april 2019
18 april 2019

Kees Gentenaar Trofee 2018

Zaterdag 8 september is het weer zover. Voor 14e keer wordt de Kees Gentenaar Trofee  georganiseerd in samenwerking met de buurtvereniging Pitto. Een viswedstrijd voor jong & oud, groot of klein. Iedereen is welkom. De bedoeling is zoveel mogelijk visjes vangen in aantallen. En in verschillende leeftijd klasse wordt een handicap regel toegepast. Dus jonge vissers kunnen hierdoor winnen van oudere ervaren vissers. Dus voor iedereen gelijke kans!
Vanaf negen uur in ochtend kan je je melden bij Zeepziederijbrug aan De Binnendijk (bij de oude Rabobank). De wedstrijd start dan om half 10. Naast leuke prijzen gaat het natuurlijk om de wisseltrofee.

Tot dan!

Sluitingswedstrijd

Beste Sportvisser,

Vanwege het slechte weer hebben we de  sluitingswedstrijd van vandaag 18 maart wederom verplaatst. Volgende week zondag 25 maart zijn de vooruitzichten beter. We verzamelen om 8 uur in ons Clubgebouw.

Jaarvergadering 2018

Beste Sportvisser van HSV Vislust Monnickendam,

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van donderdag 8 maart 2018 in het clubgebouw op het sportpark Markgouw aan de Cornelis Dirkszoonlaan te Monnickendam. Aanvang 20.00 uur.

Op dit moment zit onze verenging nog zonder secretaris. Het is van groot belang dat voor het goed functioneren van de vereniging deze functie wordt ingevuld. Eventuele kandidaten voor het bestuur of de wedstrijdcommissie kunnen zich tot een dag voor de jaarvergadering bij de voorzitter melden.

Mocht u ideeën hebben over nieuwe of andere activiteiten voor onze vereniging dan kunt u dat tijdens de rondvraag aangegeven.