Vliegbinden 2018/2019

De vliegbind avonden zijn weer begonnnen!

We beginnen om 19:30 in ons Clubgebouw op het Sportpark Markgouw.

Schema vliegbinden​ avonden 2018/2019

4 oktober 2018
18 oktober 2018
1 november 2018
15 november 2018
29 november 2018
13 december 2018
27 december 2018
10 januari 2019
24 januari 2019
7 februari 2019
21 februari 2019
7 maart 2019
21 maart 2019
4 april 2019
18 april 2019

Kees Gentenaar Trofee 2018

Zaterdag 8 september is het weer zover. Voor 14e keer wordt de Kees Gentenaar Trofee  georganiseerd in samenwerking met de buurtvereniging Pitto. Een viswedstrijd voor jong & oud, groot of klein. Iedereen is welkom. De bedoeling is zoveel mogelijk visjes vangen in aantallen. En in verschillende leeftijd klasse wordt een handicap regel toegepast. Dus jonge vissers kunnen hierdoor winnen van oudere ervaren vissers. Dus voor iedereen gelijke kans!
Vanaf negen uur in ochtend kan je je melden bij Zeepziederijbrug aan De Binnendijk (bij de oude Rabobank). De wedstrijd start dan om half 10. Naast leuke prijzen gaat het natuurlijk om de wisseltrofee.

Tot dan!

Sluitingswedstrijd

Beste Sportvisser,

Vanwege het slechte weer hebben we de  sluitingswedstrijd van vandaag 18 maart wederom verplaatst. Volgende week zondag 25 maart zijn de vooruitzichten beter. We verzamelen om 8 uur in ons Clubgebouw.

Jaarvergadering 2018

Beste Sportvisser van HSV Vislust Monnickendam,

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van donderdag 8 maart 2018 in het clubgebouw op het sportpark Markgouw aan de Cornelis Dirkszoonlaan te Monnickendam. Aanvang 20.00 uur.

Op dit moment zit onze verenging nog zonder secretaris. Het is van groot belang dat voor het goed functioneren van de vereniging deze functie wordt ingevuld. Eventuele kandidaten voor het bestuur of de wedstrijdcommissie kunnen zich tot een dag voor de jaarvergadering bij de voorzitter melden.

Mocht u ideeën hebben over nieuwe of andere activiteiten voor onze vereniging dan kunt u dat tijdens de rondvraag aangegeven.

Kees Gentenaar Trofee

Zaterdag 9 september is het weer zover. Voor 12e keer wordt de Kees Gentenaar Trofee  georganiseerd in samenwerking met de buurtvereniging Pitto. Een viswedstrijd voor jong & oud, groot of klein. Iedereen is welkom. De bedoeling is zoveel mogelijk visjes vangen in aantallen. En in verschillende leeftijd klasse wordt een handicap regel toegepast. Dus jonge vissers kunnen hierdoor winnen van oudere ervaren vissers. Dus voor iedereen gelijke kans!
Vanaf negen uur in ochtend kan je je melden bij Zeepziederijbrug aan De Binnendijk (bij de oude Rabobank). De wedstrijd start dan om half 10. Naast leuke prijzen gaat het natuurlijk om de wisseltrofee.

Tot dan!

Verslag jaarvergadering

13 april was onze jaarvergadering door 23 leden bezocht. De sfeer was zoals gewoonlijk gezellig. De vergadering begon iets later omdat de notulist zijn bril was vergeten. Dit was meteen het eerste punt van de vergadering. Op dit moment zitten we nog steeds zonder secretaris.

De notulen van 17 maart 2016 worden zonder opmerkingen van de leden goedgekeurd. De penningmeester geeft aan dat we financieel er prima voor staan. Er is dit jaar weer ruimte voor een visdag voor de leden. Wel wordt volgend jaar de VISpas voor senior met 1 euro verhoogd. Voor de jeugd is dit 0.50 euro. Dit is omdat de afdracht naar de Federatie ook wordt verhoogd.

Tijdens de rondvraag stelt de voorzitter voor om Martin Visser ere lid te maken van onze vereniging. De leden zijn het hier unaniem mee eens.

Met de tombola waren er prijsjes voor iedereen, met dank aan Faunaland Beesje voor het verzorgen van wat extra mooie prijzen.

Het wedstrijd rooster is ook definitief. Hieronder een overzicht van de geviste wedstrijden:

Continue reading “Verslag jaarvergadering”

Bootjes te water

Het wordt weer tijd om de bootjes te water te laten. Dit moet gebeuren voor 1 april. Dan kan de gemeente haar groenvoorzienings werkzaamheden uitvoeren. En uitaard breekt er weer een mooie tijd aan om te gaan vissen en te genieten van de natuur in Waterland!

Jaarvergadering 2017

Beste Sportvisser,

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van donderdag  13 april 2017 in het clubgebouw op het sportpark Markgouw aan de Cornelis Dirkszoonlaan te Monnickendam. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Bespreking notulen van de vergadering van 17 maart 2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Vaststelling van de contributie voor 2018
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Dick Oudhuis
 8. Verkiezing wedstrijdcommissie: aftredend en herkiesbaar is Yvo van Eekelen
 9. Vaststelling van het wedstrijdrooster voor 2017
 10. Prijsuitreiking
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Op dit moment zit onze verenging nog zonder secretaris. Het is van groot belang dat voor het goed functioneren van de vereniging deze functie wordt ingevuld. Eventuele kandidaten voor het bestuur of de wedstrijdcommissie kunnen zich tot een dag voor de jaarvergadering bij de voorzitter melden.

Mocht u ideeën hebben over nieuwe of andere activiteiten voor onze vereniging dan kunt u dat tijdens de rondvraag aangegeven.

Voorstel wedstrijd rooster 2017

Voor 2017 is het volgende wedstrijd rooster als voorlopig vastgesteld:

Dag datum soort wedstrijd start Opmerking
Zondag 05-mrt-2017 sluitingswedstrijd 08:00  
Zondag 23-apr-2017 witviswedstrijd 06:30  
Zondag 07-mei-2017 witviswedstrijd 06:30  
Zondag 14-mei-2017 witviswedstrijd 06:30  
Zondag 21-mei-2017 witviswedstrijd 06:30  
Zondag 28-mei-2017 1e rooster 06:30  
Dinsdag 30-mei-2017 vrijewedstrijd 18:30  
Dinsdag 06-jun-2017 vrijewedstrijd 18:30  
Zondag 11-jun-2017 2e rooster 06:30  
Dinsdag 13-jun-2017 hulpbetoonbeker 18:30  
Zondag 18-jun-2017 3e rooster 06:30  
Dinsdag 20-jun-2017 vrijewedstrijd 18:30  
Zondag 25-jun-2017 4e rooster 06:30  
Dinsdag 27-jun-2017 Ricus Stouttrofee 18:30  
Zondag 02-jul-2017 5e rooster 06:30  
Zondag 13-aug-2017 Baarsbeker  *  
Zondag 27-aug-2017 6e rooster 06:30  
Zondag 03-sep-2017 7e rooster 07:00 We loten iets later!
Xx-09-2017 XX-09-2017 Federatie select. Baars *  
Zaterdag 09-sep-2017 Kees Gentenaarbeker 09:30 Verzamelen Binnendijk
Zondag 10-sep-2017 8e rooster 07:00 We loten iets later!
Zondag 17-sep-2017 1e snoek/snoekbaars 08:00  
Zondag 24-sep-2017 2e snoek/snoekbaars 08:00  
Zaterdag 01-okt-2016 Zaanstreek-Waterland * alleen kampioen en 2e
Zaterdag 07-okt-2017 NK-baarsvissen *  
Zondag 08-okt-2017 3e snoek/snoekbaars 08:00  
Zondag 22-okt-2017 4e snoek/snoekbaars 08:00  
Zondag 29-okt-2017 5e snoek/snoekbaars 08:00  
Zondag 05-nov-2017 6e snoek/snoekbaars 08:00  
Zondag 12-nov-2017 7e snoek/snoekbaars 08:00  
Zondag 19-nov-2017 8e snoek/snoekbaars 08:00  
Zondag 26-nov-2017 9e snoek/snoekbaars 08:00  
Zondag 10-dec-2017 10e snoek/snoekbaars 08:00  
Zondag 17-dec-2017 roofviswedstrijd  09:00 locatie nader bepalen
Zondag 04-mrt-2018 sluitingswedstrijd 08:00  

De locatie en/of tijd voor de * gemerkte wedstrijden zijn nog niet bekend.
30 april, 4 juni Pinksteren, 9 juli rookwedstrijd, 15 oktober herfstvakantie en 3 december zijn vrijgehouden.
Voor de wedstrijden in Monnickendam komen wij bijeen in de kantine op het sportpark aan de Corn.Dirksz.laan.

Dit rooster is ook te downloaden in pdf.