Jaarvergadering HSV Vislust 2024

Beste sportvisser en leden van HSV Vislust Monnickendam
Dit jaar is de jaarvergadering gepland op donderdag 14 maart 2024 te houden in het clubgebouw
op het sportpark Markgouw. Aanvang 20:00 uur, clubgebouw is vanaf 19:30 geopend.

Agenda:

 1. Opening
 2. Bespreking notulen van de vergadering van 16 maart 2023
 3. Mededelingen
 4. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
 5. Financieel verslag penningmeester
 6. Vaststelling contributie 2025
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Aldert Visser (penningmeester)
 8. Wedstrijd commissie verkiezing: aftredend en herkiesbaar Martin Visser
 9. Vaststelling wedstrijdrooster 2024
 10. Clubgebouw
 11. Activiteiten
 12. Prijsuitreiking diverse wedstrijden in 2023
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Onze vereniging is nog steeds op zoek naar een lid die zich bezig wil en kan houden met het
onderhouden van onze website, Facebook en Instagram accounts. Ben je hier handig mee en wil je
ons helpen dan vernemen wij dit graag.

Mocht je ideeën hebben voor nieuwe of andere activiteiten voor onze vereniging dan kan je dat
altijd tijdens de rondvraag aangeven.

Na de vergadering is er een kleine tombola waarbij u op basis van je nummer op de presentielijst
kans maakt op een mooi prijsje.

Namens het bestuur een vriendelijke groet,
Voorzitter: Harry Kwakman
Penningmeester: Aldert Visser
Secretaris: Fren Sondag

Jaarvergadering HSV Vislust 2023

Beste sportvisser en leden van HSV Vislust Monnickendam.

Dit jaar is de jaarvergadering gepland op donderdag 16 maart in het clubgebouw op het sportpark Markgouw. Aanvang 20:00 uur, clubgebouw is vanaf 19:30 open.

Ook doet onze vereniging mee aan de Landelijke Opschoondag op 18 maart. Wil je graag met ons meedoen? Stuur dan even een berichtje naar onze voorzitter Harry.

Agenda voor de jaarvergadering:

 1. Opening
 2. Bespreking notulen van de vergadering van 17 maart 2022
 3. Mededelingen
 4. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 5. Financieel Verslag van de penningmeester
 6. Vaststelling van de contributie voor 2024
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Harry Kwakman
 8. Verkiezing wedstrijdcommissie: aftredend en herkiesbaar is Yvo van Eekelen
 9. Vaststelling van het wedstrijdrooster voor 2023
 10. Clubgebouw
 11. Activiteiten
 12. Prijsuitreiking
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Op dit moment is onze verenging op zoek naar een lid die zich bezig wil en kan houden met het onderhouden van de website en onze Facebook/Instagram pagina. Ben je hier handig mee en kan je ons helpen dan horen we het graag.

Mocht u ideeën hebben over nieuwe of andere activiteiten voor onze vereniging dan kunt u dat tijdens de rondvraag aangegeven. Na de vergadering is er een kleine tombola waarbij u op basis van u nummer in de presentielijst kans maakt op prijsje.

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Voorzitter: Harry Kwakman
Penningmeester: Aldert Visser
Secretaris: Fren Sondag

Jaarvergadering 12 maart 2020

Beste sportvisser en lid van Hengelsport Vereniging Monnickendam. Dit jaar is de jaarvergadering op donderdag 12 maart gepland. We starten om 20:00 en om 19:30 is het clubgebouw open.

Onderstaand de voorlopige agenda:

 1. Opening
 2. Bespreking notulen van de vergadering van 14 maart 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Vaststelling van de contributie voor 2021
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar is Dick Oudhuis
 8. Verkiezing wedstrijdcommissie: aftredend en herkiesbaar is Yvo van Eekelen
 9. Vaststelling van het wedstrijdrooster voor 2020
 10. Clubgebouw
 11. Huishoudelijk regelement + AVG
 12. Visdag 75 jaar bestaan + andere activiteiten
 13. Prijsuitreiking
 14. Rondvraag
 15. Sluiting


Jaarvergadering 2018

Beste Sportvisser van HSV Vislust Monnickendam,

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van donderdag 8 maart 2018 in het clubgebouw op het sportpark Markgouw aan de Cornelis Dirkszoonlaan te Monnickendam. Aanvang 20.00 uur.

Op dit moment zit onze verenging nog zonder secretaris. Het is van groot belang dat voor het goed functioneren van de vereniging deze functie wordt ingevuld. Eventuele kandidaten voor het bestuur of de wedstrijdcommissie kunnen zich tot een dag voor de jaarvergadering bij de voorzitter melden.

Mocht u ideeën hebben over nieuwe of andere activiteiten voor onze vereniging dan kunt u dat tijdens de rondvraag aangegeven.