Jaarvergadering HSV Vislust 2024

Beste sportvisser en leden van HSV Vislust Monnickendam
Dit jaar is de jaarvergadering gepland op donderdag 14 maart 2024 te houden in het clubgebouw
op het sportpark Markgouw. Aanvang 20:00 uur, clubgebouw is vanaf 19:30 geopend.

Agenda:

 1. Opening
 2. Bespreking notulen van de vergadering van 16 maart 2023
 3. Mededelingen
 4. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
 5. Financieel verslag penningmeester
 6. Vaststelling contributie 2025
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Aldert Visser (penningmeester)
 8. Wedstrijd commissie verkiezing: aftredend en herkiesbaar Martin Visser
 9. Vaststelling wedstrijdrooster 2024
 10. Clubgebouw
 11. Activiteiten
 12. Prijsuitreiking diverse wedstrijden in 2023
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Onze vereniging is nog steeds op zoek naar een lid die zich bezig wil en kan houden met het
onderhouden van onze website, Facebook en Instagram accounts. Ben je hier handig mee en wil je
ons helpen dan vernemen wij dit graag.

Mocht je idee├źn hebben voor nieuwe of andere activiteiten voor onze vereniging dan kan je dat
altijd tijdens de rondvraag aangeven.

Na de vergadering is er een kleine tombola waarbij u op basis van je nummer op de presentielijst
kans maakt op een mooi prijsje.

Namens het bestuur een vriendelijke groet,
Voorzitter: Harry Kwakman
Penningmeester: Aldert Visser
Secretaris: Fren Sondag