Jaarvergadering HSV Vislust 2023

Beste sportvisser en leden van HSV Vislust Monnickendam.

Dit jaar is de jaarvergadering gepland op donderdag 16 maart in het clubgebouw op het sportpark Markgouw. Aanvang 20:00 uur, clubgebouw is vanaf 19:30 open.

Ook doet onze vereniging mee aan de Landelijke Opschoondag op 18 maart. Wil je graag met ons meedoen? Stuur dan even een berichtje naar onze voorzitter Harry.

Agenda voor de jaarvergadering:

 1. Opening
 2. Bespreking notulen van de vergadering van 17 maart 2022
 3. Mededelingen
 4. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 5. Financieel Verslag van de penningmeester
 6. Vaststelling van de contributie voor 2024
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Harry Kwakman
 8. Verkiezing wedstrijdcommissie: aftredend en herkiesbaar is Yvo van Eekelen
 9. Vaststelling van het wedstrijdrooster voor 2023
 10. Clubgebouw
 11. Activiteiten
 12. Prijsuitreiking
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Op dit moment is onze verenging op zoek naar een lid die zich bezig wil en kan houden met het onderhouden van de website en onze Facebook/Instagram pagina. Ben je hier handig mee en kan je ons helpen dan horen we het graag.

Mocht u ideeën hebben over nieuwe of andere activiteiten voor onze vereniging dan kunt u dat tijdens de rondvraag aangegeven. Na de vergadering is er een kleine tombola waarbij u op basis van u nummer in de presentielijst kans maakt op prijsje.

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Voorzitter: Harry Kwakman
Penningmeester: Aldert Visser
Secretaris: Fren Sondag