Verslag jaarvergadering

13 april was onze jaarvergadering door 23 leden bezocht. De sfeer was zoals gewoonlijk gezellig. De vergadering begon iets later omdat de notulist zijn bril was vergeten. Dit was meteen het eerste punt van de vergadering. Op dit moment zitten we nog steeds zonder secretaris.

De notulen van 17 maart 2016 worden zonder opmerkingen van de leden goedgekeurd. De penningmeester geeft aan dat we financieel er prima voor staan. Er is dit jaar weer ruimte voor een visdag voor de leden. Wel wordt volgend jaar de VISpas voor senior met 1 euro verhoogd. Voor de jeugd is dit 0.50 euro. Dit is omdat de afdracht naar de Federatie ook wordt verhoogd.

Tijdens de rondvraag stelt de voorzitter voor om Martin Visser ere lid te maken van onze vereniging. De leden zijn het hier unaniem mee eens.

Met de tombola waren er prijsjes voor iedereen, met dank aan Faunaland Beesje voor het verzorgen van wat extra mooie prijzen.

Het wedstrijd rooster is ook definitief. Hieronder een overzicht van de geviste wedstrijden:

Roosterwedstrijden (totaal 1350 baarsjes)
1. Jan Hoeve (267 baarjes, -13 puntnen)
2. Martin Visser (224 baarsjes, 20 punten)
3. Klaas Louw (165 baarjes, 21 punten)
4. Dirk de Goede (179 baarsjes, 25 punten)
5. Ed Hoeve & Yvo van Eekelen (32 punten)

Ricus Stout-trofee
1. Jan Hoeve (17 baarsjes)
2. Klaas Louw (16 baarsjes)
3. Martin Visser (10 baarsjes)

Hulpbetoonbeker
1. Jan Hoeve (26 baarsjes)
2. Peter van Schie (17 baarsjes)
3. K. Louw & M. Visser (16 baarsjes)

Vrije wedstrijden
1. Yvo van Eekelen (71 vissen, -4 punten)
2. Martin Visser (49 vissen, 9 punten)
3. Aldert Visser (65 vissen, 10 punten)

Witvis wedstrijden
1. Yvo van Eekelen (17 kg)
2. Jan Hoeve (6.5 kg)
3. Klaas Louw (5.25 kg)

Snoek/Snoekbaars wedstrijden
1. Jan Meerman (24 snoeken, 16.28m)
2. Cor Langenberg (22 snoeken, 14.81m)
3. M. della Guaria (16 snoeken, 11.75m)

Snoek/Snoekbaars wedstrijden
1. Arjan Ouwehand (4 snoekbaarsen, 2.6m)
2. Martin Visser (4 snoekbaarsen, 2.45m)
3. Harry Kwakman (3 snoekbaarsen, 2.23m)

* In 2016 hebben zijn er met 16 deelnemers 167 snoeken gevangen. Slechts een snoek was boven de meter, namelijk 1,05 meter. Deze heeft Marco della Guardia gevangen.